The Holocaust

The Holocaust

Reactions to the book the Holocaust in English

Newspaper Lidové noviny, 13. 3. 2007 (by Ondřej Horák)

Journal Týden, č. 9/2007 (by Jiří Peňás)                                                              

Journal Respekt, 25. 1. 2007 (by Jan Kolář)                                                    

Historical journal Dějiny a současnost, č. 4/2007                                                         

Newspaper Deník, 27. 1. 2007 (by Arnošt Pacola)                                                  

Newspaper Deník, 12. 2. 2007 (by Arnošt Pacola)                                                  

Newspaper Deník, may 2007